V úterý 6.12.2022 od 17 do 19 hodin proběhne v budově Akademie věd slavnostní křest knihy Autonomous Vehicles, která je společným dílem autorů: Ryena Jenkinse, Davida Černého a Tomáše Hříbka. 

 pozvanka Vehicles

Studenti Otevřené vědy, kteří absolvovali roční stáž ve Filosofickém ústavu AV pod vedením lektora Geoffreyho Dierckxsense, získali za svou závěrečnou prezentaci v kategorii humanitních věd první místo. Gratulujeme! Více informací zde.

Petr Urban a Dan Swain se jako hlavní přednášející zůčastnili každoroční konference Slovenského Filosofického Sdružení při SAV, tentokrát na téma 'Etická teorie - neetická praxe', která se konala ve dnech 19.-21.10.2022 v Tatrách. 

 Dan Swain a Petr Urban SFZ SAV 2022

je tématem plánovaných aktivit v rámci českého předsednictví rady EU do kterých jsou zapojeni naši dva kolegové. Petr Urban a Juraj Hvorecký se podílejí  na programové přípravě a moderování dvou setkání sítě EUPAN v Praze, které organizuje v rámci českého předsednictví sekce pro státní službu Ministerstva vnitra.

Mohou být autonomní vozy sobecké a chránit především posádku? Na otázky k tématu chování autonomních vozidel odpovídá na portálu zdopravy.cz a v novém podcastu člen etické komise ministerstva dopravy Juraj Hvorecký. 

Ministryně pro vědu výzkum a inovace Helena Langšádlová, která je současně předsedkyní Rady pro výzkum, vývoj a inovace, jmenovala 1. července 2022 členem Bioetické komise filosofa Juraje Hvoreckého z Oddělení aplikované filosofie a etiky FLÚ AV ČR.

Bioetická komise je odborným a poradním orgánem vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Věnuje se především úkolům spojeným s bioetickými aspekty výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti moderní biologie a medicíny a sleduje stav bioetické problematiky v EU. Členy bioetické komise jsou odborníci z oblasti biologie, práva, lékařství, embryologie, genetiky, biochemie, filosofie, etiky a dalších příbuzných oborů. 

V Česku vznikne nové mezinárodní výzkumné centrum zaměřené na environmentální a technologickou etiku, více informací zde

O poslání vznikajícího špičkového vědeckého pracoviště, které má od příštího roku začít fungovat při Filosofickém ústavu Akademie věd, hovoří na ČRo Plus (v čase 17:34 https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/plus/51/2022-07-29 ) filosof Petr Urban. Tzv. Centrum pro environmentální a technologickou etiku (CETE-P) se zaměří na etické otázky spojené s klimatickou změnou, environmentální krizí a s rozvojem nových technologií a umělé inteligence.

Doplnění: Projekt, který je aktuálně před podpisem grantové smlouvy, financuje Evropská unie z prestižního programu Horizon Europe. Podpora je plánována na příštích pět let. Kromě potřebné expertízy v oblasti environmentální a technologické etiky se přínosy projektu mají odrazit na úrovni mezinárodního výzkumu, v rovině spolupráce s českými vysokými i středními školami, v lepším informování české veřejnosti založeném na současných poznatcích, ale i pokud jde o spolupráci s tvůrci veřejné politiky a legislativy ve zmíněných oblastech.

Mentorem při výběru badatelského týmu Centra pro environmentální a technologickou etiku (CETE-P) bude špičkový vědec, prof. Mark Coeckelbergh, který současně poskytne vědecké činnosti centra odbornou supervizi. Prof. Coeckelbergh má dlouholeté zkušenosti s poradenstvím řadě evropských institucí i z oblasti institucionálního rozvoje. Poslední jmenované by Filosofický ústav díky jeho přítomnosti rád zúročil. 

Nový článek od Petra Urbana s názvem 'Care Ethics and the Feminist Personalism of Edith Stein' byl zveřejněn v open access režimu, více zde.

Hlavním hostem letošního Ernst Mach Workshopu X, který se bude konat 7. až 8. 7., bude profesor David Chalmers a diskuse se bude točit kolem jeho nejnovější knihy Reality+ (2022). Chalmers sám charakterizuje své dílo o epistemologii, metafyzice a etice virtuální reality jako příspěvek k "technofilosofii".

Náš kolega Petr Urban v rámci projektu MEMPHIS II (OP VVV) odjel v březnu na 3 měsíční vědeckou stáž na Harvard.

více informací