Ve středu 15.5.2024 v 10:00 proběhne v zasedací místnosti v Celetné přednáška našeho kolegy Dana Swaina, ve které představí některé své úvahy o roli aplikované filosofie.

Petr Urban bude na toto téma přednášet 9. 4. v Ústí nad Labem a 10. 4. v Olomouci.

Petr Urban přednáška FF UJEP 2024 Petr Urban Přednáška Olomouc 2024

Záznam online přednášky pro National Psychological Association of Ukraine z 20.března 2024.

Petr Urban představil činnost CETE-P centra na Widening Projects Workshopu, který pořádalo výzkumné centrum HiLASE, jež je součástí Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR. Přednášejícími byli i členové z Evropské komise - Generálního ředitelství pro výzkum a inovace/ Výkonné agentury pro výzkum a zástupci Widening projects. Členové týmu CETE-P se měli možnost setkat s projektovou manažerkou Agne Dobranskyte Niskota a diskutovat o aktivitách CETE-Pu. Petrova prezentace vzbudila skutečný zájem o naši práci a otevřela dveře k další spolupráci.

HiLASE

Záznam diskuse s Petrem Urbanem o etice ve veřejné správě v Banské Bystrici.

 

Ve středu 24.ledna 2024 v 10:00 proběhne v zasedací místnosti v Celetné přednáška našeho nového kolegy, dr. Nathana Wooda, na téma autonomních zbraní.

The abstract: It explores the legal principle of distinction in International Humanitarian Law, showing what the letter of the law states, and arguing that many discussions of autonomous weapons misunderstand the precise demands of distinction. The article goes on to stress that distinction is primarily about *attacks* not *weapons*, and so with regards to autonomous weapons, the principle will not favor or undermine any weapon system as such, but will speak in favor of or against *certain uses of those systems*. The article concludes by showing that accepted practice regarding weapons choice and distinction further undermines objections to autonomous weapons based on distinction.

 

prave-vychazi-nova-kniha-od-dana-swaina-a-petra-urbana

Společenská soudržnost je pojem, který v posledních desetiletích získal na popularitě a vydobyl si význačné postavení ve vědě i politice. Tato kniha nabízí kritickou analýzu převládajících způsobů užívání tohoto pojmu ve společenských vědách i ve veřejných politikách. Kniha rovněž mapuje vývoj diskurzu společenské soudržnosti v oficiálních dokumentech mezinárodních společenství a organizací, jako je Evropská unie, Rada Evropy, OECD či OSN, a zamýšlí se nad jejich protichůdnými tendencemi a rozpory. Autoři dospívají k závěru, že má-li být pojem společenské soudržnosti užíván smysluplným způsobem, je třeba zbavit ho aury něčeho univerzálně žádoucího a pozitivního a přistupovat k němu jako k pojmu, jehož obsah je nesamozřejmý a sporný.

Vydává Rowman & Littlefield v ediční řadě Off the Fence: Morality, Politics and Society: 
 

Ve středu 13.12.2023 v 10:00 proběhne v prostorách Oddělení aplikované filosofie a etiky AV ČR, Celetná 988/38, přednáška Juraje Hvoreckého: 'Ethics and Epistemology of AI Intertwined'.

Blame for various missteps of AI is often assigned to either programmers or users. The discovery adversarial attacks and the complex epistemology behind neural networks leads us to skepticism toward their capacity to work efficiently in domains where robust human categories are central. Ethics is one such a domain and AI systems might be particularly unsuitable for operations in this domain.