Studenti Otevřené vědy, kteří absolvovali roční stáž ve Filosofickém ústavu AV pod vedením lektora Geoffreyho Dierckxsense, získali za svou závěrečnou prezentaci v kategorii humanitních věd první místo. Gratulujeme! Více informací zde.